Exhibit history

2020 Seibu Ikebukuro Main Store (Tokyo)
Shibuya Hikarie (Tokyo)
Ecute Shinagawa (Tokyo)
Colled Muromachi (Tokyo)
>

2019 Tokyo International Gift Show (Tokyo)
LaLaport TOKYO BAY (Chiba)
Ecute Omiya (Saitama)
Superwood Festival ( Helsinki, Finland)
Nagoya Matsuzakaya (Nagoya)
Seibu Ikebukuro Main Store (Tokyo)
Tokyu Hands Ikebukuro Store (Tokyo)

2018 Tokyo International Gift Show (Tokyo)
Ecute Shinagawa (Tokyo)
Asagiri JAM (Shizuoka)
LaLaport Toyosu (Tokyo)

2017 Tokyo International Gift Show (Tokyo)
Sumida Machidokoro (Tokyo)
Jimbocho Ichinoichi Tama (New York)
Yokohama Sogo (Kanagawa)
Jimbocho Ichinoichi Ikebukuro (Tokyo)
Taito Monomachi (Tokyo)
Ecute Shinagawa (Tokyo)
Shibuya Hikarie (Tokyo)

br> 2016 Tokyo International Gift Show (Tokyo)
Ecute Shinagawa (Tokyo)

2015 Tokyo International Gift Show (Tokyo)
Shinjuku Takashimaya (Tokyo)
Sumida Machidokoro (Tokyo)
Iyotetsu Takashimaya (Ehime) )
Yokohama Takashimaya (Kanagawa)
Kuzuha Mall (Kyoto)
Ecute Tokyo (Tokyo)
Taitung Monomachi (Tokyo)

2014 Tokyo International Gift Show (Tokyo) < br> Sumida Machidokoro (Tokyo)
Sumida Monokoto City (Tokyo)
Tokyu Hands Shinjuku Store (Tokyo)
Yokohama Takashimaya (Kanagawa)
Kuzuha Mall (Kyoto)
Ecute Tokyo (Tokyo) )
Taitung Monomachi (Tokyo)

2013 Higashi Mukaishima Coffee Store (Tokyo)
Sumida Monokoto City (Tokyo)
Earth Day Tokyo (Tokyo)
Handmade Festival < span> (Tokyo)
Jimbocho Ichinoichi Jimbocho store (Tokyo)
Japan Hobby Show (Tokyo)