Exhibit history

2022 Seibu Ikebukuro Main Store (Tokyo)
Handmade in Japan Festival 2022 (Tokyo)

2021 Kiyosumi Garden [Ryoutei] (Tokyo)
Kiyosumi Shirakawa Cafe Hatameki (Tokyo)
Ecute Tokyo (Tokyo)

2020 Seibu Ikebukuro Main Store (Tokyo)
Shibuya Hikarie (Tokyo)
Ecute Shinagawa (Tokyo)
Coredo Muromachi (Tokyo)

2019 Tokyo International Gift Show (Tokyo)
LaLaport TOKYO BAY (Chiba)
Ecute Omiya (Saitama)
Superwood Festival (Helsinki, Finland)
Nagoya Matsuzakaya (Nagoya)
Seibu Ikebukuro Main Store (Tokyo)
Tokyu Hands Ikebukuro store (Tokyo)

2018 Tokyo International Gift Show (Tokyo)
Ecute Shinagawa (Tokyo)
Asagiri JAM (Shizuoka)
LaLaport Toyosu (Tokyo)

2017 Tokyo International Gift Show (Tokyo)
Sumida Town (Tokyo)
Jimbocho Ichinoichi (
Tama)

Yokohama Sogo (Kanagawa)
Jimbocho Ichinoichi Ikebukuro (Tokyo)
Taito Monomachi (Tokyo)
Ecute Shinagawa (Tokyo)
Shibuya Hikarie (Tokyo)

2016 Tokyo International Gift Show (Tokyo)
Ecute Shinagawa (Tokyo)

2015 Tokyo International Gift Show (Tokyo)
Shinjuku Takashimaya (Tokyo)
Sumida Town (Tokyo)
Iyotetsu Takashimaya (Ehime)
Yokohama Takashimaya (Kanagawa)
Kuzuha Mall (Kyoto)
Ecute Tokyo (Tokyo)
Taito Monomachi (Tokyo)

2014 Tokyo International Gift Show (Tokyo)
Sumida Town (Tokyo)
Sumida Monokoto City (Tokyo)
Tokyu Hands Shinjuku store (Tokyo)
Yokohama Takashimaya (Kanagawa)
Kuzuha Mall (Kyoto)
Ecute Tokyo (Tokyo)
Taito Monomachi (Tokyo)

2013 Higashi-Mukojima Coffee Shop (Tokyo)
Sumida Monokoto City (Tokyo)
Earth Day Tokyo (Tokyo)
Handmade festival
(Tokyo)
Jimbocho Ichinoichi Jimbocho store (Tokyo)
Japan Hobby Show (Tokyo)


Application form